Background

O diñeiro gaña un sitio de apostas Haram?


A popularidade dos sitios de apostas en liña levou a moitas persoas a pasar tempo nestas plataformas tanto para divertirse como para lucrar. Non obstante, moitas persoas cuestionan se o diñeiro gañado é relixiosamente lexítimo. Neste artigo, discutiranse as opinións do Islam sobre os xogos de azar e as apostas e presentarase unha avaliación xeral sobre se o diñeiro gañado cos sitios de apostas é haram ou non.

Kumarın İslam'daki Yeri

Os xogos de azar no Islam son un acto directamente prohibido no Sagrado Corán. Na Sura Al-A'raf, "Satanás quere sementar a inimizade e o odio entre vós a través do alcol e do xogo, e evitar que recordes a Alá e rezas. Renunciaches agora, non?" A declaración chama a atención sobre os danos do xogo. Acéptase que o xogo está prohibido porque pon en risco as ganancias halal do individuo, dana os valores morais, perturba a orde social e crea hostilidade entre os individuos.

A relación entre apostas e xogos de azar

O acto de apostar pódese definir xeralmente como o acto de facer unha predición sobre o resultado dun evento e depositar diñeiro nesta predición. O xogo é o acto de deixar o azar para gañar ou perder algo. Polo tanto, as apostas tamén se poden considerar unha forma de xogo. Non obstante, esta semellanza entre apostas e xogos de azar é un factor determinante para determinar se o diñeiro que se gaña cos sitios de apostas é haram ou non.

Diñeiro gañado cos sitios de apostas

O diñeiro gañado cos sitios de apostas é basicamente o beneficio obtido como resultado do diñeiro depositado nunha predición. Se se acepta que esta ganancia se basea na sorte, pódese dicir que este diñeiro é haram no marco do enfoque do Islam para os xogos de azar.

Conclusión

Tendo en conta que o Islam prohibe estrictamente os xogos de azar e acepta as apostas como un tipo de xogo, conclúese que as ganancias obtidas dos sitios de apostas tamén serán haram. Non obstante, é fundamental que cada individuo actúe segundo as súas propias crenzas e valores. Polo tanto, á hora de tomar unha decisión sobre apostas e xogos de azar, é importante que o individuo actúe de forma consciente e ética, tendo en conta as súas propias crenzas e valores.

Prev Next